^ """
"راستی میدونستی توی 《%botName%🤖》  یه پروفایل داری؟ \n
\n
برای دیدن پروفایل خودت گزینه 《👤 پروفایل》 رو از منو انتخاب کن 👇\n
\n
💥 با تکمیل کردن اطلاعات پروفایلت 💰 5 تا سکه رایگان بگیر 😍",
"""